Badanie EEG – czym jest, jak wygląda, kiedy się je wykonuje?

Badanie EEG – czym jest, jak wygląda, kiedy się je wykonuje?

Elektroencefalografia (EEG) jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu. Badanie wykonuje się za pomocą elektroencefalografu, czyli urządzenia rejestrującego zespół słabych sygnałów elektrycznych mających źródło w aktywności neuronów kory mózgowej. Zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry zapisywane są poprzez zespół elektrod jednocześnie w różnych punktach skóry głowy. Elektrody rozmieszcza się na głowie pacjenta zgodnie ze schematem zalecanym przez Międzynarodową Federację Neurofizjologii Klinicznej. Impulsy elektryczne po odpowiednim wzmocnieniu, tworzą zapis wahań potencjału elektrycznego mózgu, czyli elektroencefalogram, który jest wynikiem badania. Pierwsze badania aktywności elektrycznej mózgu u człowieka przeprowadził niemiecki neurolog i psychiatra Hans Berger praktykujący w Jenie.

Kiedy zalecane jest wykonanie EEG?

Badanie EEG to nieinwazyjna, bezbolesna metoda diagnostyczna umożliwiająca szybką ocenę bioelektrycznej czynności mózgu a w rezultacie stanu czynnościowego ośrodkowego nerwowego. Trwające kilkadziesiąt minut badanie jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta. Badania EEG wykonywane są również u dzieci, nawet w wieku niemowlęcym. Badanie EEG najczęściej wykonuje się u pacjentów z objawami nieprawidłowej czynności mózgu w stanach po urazie głowy i po udarach mózgu. Wskazaniem do badania są: znaczne problemy z pamięcią i z koncentracją, zaburzenia wzroku, jąkanie się, problemy ze snem, nadpobudliwość, omdlenia i drgawki. U dzieci wskazaniem do badania mogą być trudności z nauka, opóźnienia mowy i problemy z rozwojem psychoruchowym. Badanie EEG wykonywane jest w diagnostyce zaburzeń snu, śpiączki, padaczki, po urazach czaszkowo-mózgowych, po zabiegach neurochirurgicznych, u pacjentów z zapaleniem mózgu oraz z rozpoznanymi zmianami nowotworowymi.

Jak przebiega badanie EEG?

Pacjent na badanie powinien zgłosić się z umytą głową bez środków do stylizacji na włosach. W ciągu doby nie powinien przyjmować leków pobudzających lub hamujących ośrodkowy układ nerwowy, napojów alkoholowych lub zawierających kofeinę. Zależnie od rodzaju badanie wykonuje się w pozycji siedzącej lub leżącej. Skórę głowy odtłuszcza się, a powierzchnię elektrod pokrywa się żelem lub pastą przewodzącą. Elektrody na głowie pacjenta rozmieszcza się wykorzystując specjalną siateczkę lub wygodne dla pacjenta nowoczesne czepki automatyczne. Pierwszym etapem badania jest uzyskanie zapisy spoczynkowego. Następnie zależnie od badania stosuje się odpowiednie metody stymulacyjne. Badanie nie jest uciążliwe dla pacjenta i trwa zazwyczaj kilkadziesiąt minut. Wynik dostępny jest w formie płyty DVD lub opisu z dołączonym wykresem bezpośrednio po badaniu. Badanie EEG można wykonać na przykład w placówce Scanmed S.A. w Krakowie: https://scanmed.pl/oferty/badania-eeg. Badania wykonywane są przez doświadczony zespół lekarza posiadającego licencję EEG z akredytacją Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i techników z wieloletnim doświadczeniem.