Bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny jest to choroba, która nie jest nadal do końca zbadana. Przebieg choroby jest bardzo często skryty, a osoby nią dotknięte często nie zdają sobie sprawy, że chorują na bezdech senny. Jest to choroba, która polega na występowaniu podczas snu epizodów braku przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Sytuacja taka może mieć miejsce wielokrotnie podczas snu. O obturacyjnym bezdechu sennym można mówić jeśli epizod bezdechu pojawia się średnio pięć razy w ciągu godziny snu. U osób chorych bezdech powoduje zapadnięcie się języka i gardła, przepływ powietrza ustaje zupełnie lub jest zbyt mały.

W trakcie bezdechu dochodzi do szybkiego spadku tlenu oraz wzrostu dwutlenku węgla w organizmie. Chory zaczyna się dusić a nasilone ruchy układu oddechowego powodują, że człowiek się wybudza. Podczas bezdechu pojawiają się momenty świadomości, kiedy chory jest świadomy swojego stanu, jednak nie jest w stanie wykonać żadnego ruchu. Często epizody te są krótkotrwałe oraz niezapamiętane przez człowieka. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy chory jest świadomy swojego stanu i jeśli wie o chorobie może zachować spokój.

Artykuł powstał przy współpracy z https://zdrowysen.info/