zdrowie psychiczne w pracy

Czy choroba psychiczna oznacza konieczność rezygnacji z życia zawodowego?

Choroba psychiczna i praca dla wielu osób wydaje się nie do pogodzenia. Okazuje się jednak, że powrót do aktywności zawodowej może mieć pozytywny wpływ na stan zdrowia osoby nią dotkniętej. Sprawdź, jakie jeszcze efekty przynosi praca dla osoby chorej psychicznie i dowiedz się, czy o zaburzeniach należy informować pracodawcę.

Choroba psychiczna w pracy: czy to przeszkoda w rozwoju kariery?

Jak wynika z szacunków Instytutu Psychiatrii i Neurologii, na zaburzenia i innego rodzaju problemy psychiczne, cierpi 8 milionów dorosłych Polaków, czyli jedna czwarta społeczeństwa. Osoby, które borykają się z problemami natury psychicznej, są narażone na wykluczenie z rynku pracy. Szczególnie że wśród pracodawców wciąż panuje przekonanie, że osoby chorujące psychicznie mają ograniczoną zdolność do pracy zawodowej. Sytuacji chorych nie poprawia także społeczna tendencja do piętnowania chorób psychicznych. Z tego powodu, pracownicy ukrywają diagnozę zarówno przed szefostwem, jak i kolegami z pracy. Powodem jest lęk przed otrzymaniem łatki i byciem ocenianym przez pryzmat swojej choroby. Wielu z nich nie wie, czy można zwolnić osobę chorą psychicznie, ale podświadomie obawia się takiej sytuacji. Czy w rzeczywistości choroba psychiczna w pracy stanowi tak dużą przeszkodę i może negatywnie wpłynąć na rozwój kariery zawodowej? To zależy. Osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych mogą być mniej produktywne, a także bardziej narażone na wypadki w pracy. Z drugiej strony, badania dowodzą, że praca pomaga w powrocie do zdrowia i może mieć duże znaczenie w kwestii stabilizacji stanu psychicznego.

Dlaczego praca jest ważna dla zdrowia psychicznego?

Praca dla osób z chorobą psychiczną często jest ważnym czynnikiem pomagającym im w powrocie do zdrowia. Dzięki pracy, zaspokajają one swoją potrzebę samorealizacji, szacunku oraz uznania, a także mają poczucie przynależności społecznej. Znaczenie ma ponadto nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, aktywność i zaangażowanie w obowiązki, osobiste osiągnięcia, a także ustrukturyzowanie dnia. Powrót do aktywności zawodowej może wiązać się również z redukcją objawów chorobowych, a także wzmocnić chorego w radzeniu sobie z chorobą i funkcjonowaniem w społeczeństwie. To dlatego tak ważne jest, aby osoba cierpiąca z powodu choroby psychicznej mogła znaleźć zatrudnienie w atmosferze akceptacji.

Sprawdź również: Schizofrenia a zdolność do pracy

Zdrowie psychiczne w pracy: czy pracodawcę trzeba informować o chorobie?

Stan zdrowia psychicznego i fizycznego, zgodnie z przyjętymi społecznie normami, jest osobistą sprawą każdego człowieka. W związku z tym osoba chora psychicznie w pracy nie musi informować przełożonego o swoim problemie. Kwestię tę należy jednak rozważyć, jeśli przebiegowi choroby towarzyszą np. napady agresji, które mogłyby stworzyć realne zagrożenie dla współpracowników. W przypadku, gdy dana osoba boryka się z takimi napadami często i nie może opanować ich bez pomocy lekarza, uczciwym byłoby poinformowanie pracodawcy o ryzyku wystąpienia takiej sytuacji.

Czy pracodawca może zwolnić osobę chorą psychicznie?

Wielu z nas zastanawia się, czy można zwolnić osobę chorą psychicznie. Kodeks pracy wyraźnie zakazuje dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność. Choć zdrowie psychiczne nie zostało jasno wymienione w przepisie, różnicowanie w zatrudnieniu z powodów zdrowotnych, w tym zwolnienie pracownika chorego psychicznie, może zostać uznane za przejaw dyskryminacji. Osoba, która padła jej ofiarą, może zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta zaś powinna przeprowadzić postępowanie kontrolne. Choremu przysługuje ponadto pełne prawo do ubiegania się o odszkodowanie za dyskryminację z powodu choroby psychicznej w miejscu pracy. W tym celu należy złożyć pozew do sądu pracy.