Czy studia na kierunku pielęgniarstwo to dobry wybór?

Zapotrzebowanie na rynku pracy na pielęgniarki i pielęgniarzy ciągle rośnie. Stąd też kierunek studiów, jakim jest pielęgniarstwo, cieszy się w ostatnich latach dużą popularnością. Studia te są wymagające, jednak dają możliwość poznania od podszewki świata medycyny, a także zdobycia praktycznych umiejętności, które są niezbędne w zawodzie pielęgniarki.

Jak zostać pielęgniarką?

Obecnie w celu uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki należy ukończyć studia na kierunku pielęgniarstwo. Są one prowadzone dwustopniowo: studia pielęgniarskie pierwszego stopnia trwają 3 lata, natomiast studia drugiego stopnia – 2 lata. Ukończenie studiów licencjackich daje możliwość pracy w:

  • zakładach opieki zdrowotnej,
  • zakładach leczniczych,
  • przedszkolach, żłobkach czy w szkołach,
  • podmiotach specjalizujących się w promocji zdrowia czy zarządzaniu jednostkami medycznymi.

Niegdyś możliwe było ukończenie liceum pielęgniarskiego, którego dyplom dawał prawo do wykonywania zawodu. Dziś jednak nie jest to możliwe – jedyną drogą do zawodu pielęgniarki są studia pielęgniarskie.

Teoria i praktyka

Studia na kierunku pielęgniarstwo stanowią połączenie wiedzy teoretycznej oraz zdobywanych w całym toku kształcenia umiejętności praktycznych. Pielęgniarka musi bowiem posiadać wiedzę z zakresu anatomii człowieka, jego fizjologii, praw pacjenta czy psychologii. Niemniej jednak nie można zapominać o tym, że pracuje ona przede wszystkim z pacjentami, zatem podczas studiów powinna być blisko nich. Studenci, dzięki licznym zajęciom praktycznym, mogą poznać specyfikę pracy podmiotów leczniczych zarówno pod kątem opieki nad pacjentem, jak i spraw formalnych, o których dopełnienie musi zadbać pielęgniarka. Zajęcia na uczelni z pracownikami naukowymi, którzy mają najlepsze przygotowanie merytoryczne oraz zajęcia praktyczne z osobami, które na co dzień pracują w podmiotach leczniczych dają możliwość zdobycia najlepszego przygotowania do zawodu. Każdy, kto chce pomagać pacjentom i brać udział w ich leczeniu, powinien podjąć studia pielęgniarskie.

Gdzie studiować?

Na cały przebieg studiów oraz uzyskane kompetencje niebagatelny wpływ ma wybór uczelni. Studia pielęgniarskie można podjąć zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Dobrze jest wybrać uczelnię, która zatrudnia najlepszą kadrę, dysponuje najwyższej jakości sprzętem oraz pomocami naukowymi, a także oferuje studentom zajęcia dopasowane do ich potrzeb. Wszyscy, którzy chcieliby podjąć studia na kierunku pielęgniarstwo, powinni zapoznać się z ofertą Mazowieckiego Uniwersytetu Medycznego, która dostępna jest na stronie https://mum.edu.pl/studia-licencjackie-pielegniarstwo/. Studiując na uczelni można zdobyć umiejętności, które są niezbędne w zawodzie pielęgniarki. Każdy, kto cechuje się empatią, zrozumieniem potrzeb pacjenta oraz chciałby pomagać mu w najlepszy możliwy sposób, powinien pomyśleć o podjęciu studiów pielęgniarskich licencjackich, których ukończenie jest przepustką do wykonywania zawodu i podjęcia pracy w różnego rodzaju podmiotach leczniczych i nie tylko.