Fobia społeczna a proces psychoterapii

Fobia społeczna charakteryzuje się pojawianiem się uczuć takich jak lęk, obawa, strach, w przypadku kontaktu pośredniego lub bezpośredniego z innymi ludźmi. Świetną metodą leczenia fobii społecznej jest psychoterapia indywidualna.

Czym charakteryzuje się fobia społeczna?

Lęk przed negatywną oceną przez innych ludzi, a także niechęć do przebywania w sytuacjach, w których istnieje możliwość ośmieszenia się, jest najbardziej charakterystycznym objawem fobii społecznej. Wśród innych typowych symptomów tego zaburzenia można wyróżnić:

  • niepokój i dyskomfort w trakcie przebywania z innymi ludźmi,
  • objawy fizyczne, takie jak: drżenia, nadmierne pocenie się, przyspieszony oddech oraz puls, a nawet bóle brzucha i głowy,
  • unikanie kontaktu wzrokowego z innymi ludźmi,
  • ograniczenie aktywności werbalnej, tj. rozmów z innymi ludźmi, inicjowania znajomości

Wszystkie te symptomy wiążą się w sposób bezpośredni z konsekwencjami psychicznymi i społecznymi. Osoba cierpiąca na fobię społeczną zwykle obawia się wyjścia z domu, przez co nie podejmuje pracy zawodowej lub spędza większość czas samotnie. Ponadto pojawić się mogą zaburzenia takie jak depresja, obniżenie samooceny, niskie poczucie atrakcyjności. Stosunkowo często, osoby przejawiające lęk społeczny zdają sobie sprawę z tego, że ich przekonania nie są adekwatne w stosunku do sytuacji, jednak nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Właśnie dlatego niezbędne jest profesjonalne wsparcie, jakie daje terapia indywidualna.

Psychoterapia metodą leczenia fobii społecznej

Fobia społeczna jest zaburzeniem możliwym do wyleczenia, chociaż wiele osób zwleka i nie chce zdecydować się na podjęcie jakichkolwiek działań. Zwykle zalecana jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, która bazuje na zastosowaniu różnych technik poznawczych oraz behawioralnych takich jak systematyczna desensytyzacja, zmiana schematów myślowych i przeformułowanie poznawcze. Czasami pojawia się konieczność wprowadzenia także farmakoterapii, czyli leczenia za pomocą leków uspokajających, jednak w przypadku dużej grupy pacjentów wystarczającą metodą jest terapia indywidualna. W oddziaływaniu ze strony psychologa bardzo duże znaczenie mają pierwsze spotkania, w trakcie których pacjent musi się przemóc i zdecydować się na wyjście z domu oraz na szczerą rozmowę z psychoterapeutą. Następnie proponowane są różne ćwiczenia, a także trening umiejętności poznawczych. Duże znaczenie ma także psychoedukacja, a także zmiana sztywnych procesów myślowych i uświadomienie pacjentowi nadmiernego subiektywizmu oraz modyfikacja zachowań społecznych. Dzięki temu po pewnym czasie następuje poprawa i możliwe jest poprawne funkcjonowanie.