Jak wpisywać pacjentów do kolejek na podstawie e-skierowań

Pacjent, w przypadku wystawienia mu e-skierowania, otrzyma dane dostępowe w postaci SMS-owej lub e-mailowej (jeśli ma Internetowe Konto Pacjenta – IKP) albo wydruk informacyjny (jeśli nie ma IKP). Informacja o wystawionym skierowaniu będzie mogła zawierać fotokody, w tym kody QR. Jak go wpisać na listę oczekujących?

Od 8 stycznia 2021 r. placówki medyczne będą obowiązkowo wystawiać e-skierowania. Ma to zmniejszyć ryzyko błędnego wystawienia dokumentu i uprościć rejestrację pacjenta na wizytę u specjalisty lub badanie.

Obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej dotyczy wyłącznie skierowań zapisywanych w Systemie Informacji Medycznej (SIM).

Chodzi zatem o następujące świadczenia i badania:

1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane z NFZ,

2) badania:

  • echokardiograficzne płodu finansowane z NFZ,
  • endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane z NFZ,
  • medycyny nuklearnej finansowane z NFZ i z innych środków,
  • rezonansu magnetycznego finansowane z NFZ,
  • tomografii komputerowej finansowane z NFZ i z innych środków;

3) leczenie szpitalne w szpitalu, który ma kontrakt z NFZ.

E-skierowania nie obejmą skierowań czy zleceń dotyczących kierowania pacjentów na konsultacje i badania w ramach już udzielanego pacjentowi świadczenia opieki zdrowotnej, np. w ramach pooperacyjnej hospitalizacji.

E-skierowania na świadczenia z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, będą uprawniać pacjenta do wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

Pacjent wybierze placówkę medyczną, która ma mu udzielić świadczenia medycznego, i zapisze się na podstawie danych dostępowych. Placówka medyczna zweryfikuje otrzymane dane na Platformie P1 i dopiero po ich potwierdzeniu wpisze pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia przez określenie odpowiedniego statusu skierowania.

Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej będzie mógł wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących na udzielenie świadczenia, wyłącznie w jednej placówce medycznej.

Status e-skierowania ulegnie zmianie przy pierwszym wpisie na listę, co uniemożliwi jego ponowne wykorzystanie. Gdy jednak placówka skreśli pacjenta z listy oczekujących (w przypadku rezygnacji ze świadczenia, niezgłoszenia się na wizytę czy zakończenie przez podmiot leczniczy kontraktu z NFZ), powstanie możliwość ponownego wykorzystania e-skierowania.

Gdy w placówce medycznej nie będziesz mieć dostępu do systemu teleinformatycznego, powinieneś wpisać pacjenta na kolejną pozycję prowadzonej przez siebie listy oczekujących. Po uzyskaniu dostępu do systemu niezwłocznie powinieneś wpisać pacjenta na listę oczekujących i zaktualizować status danego skierowania.