Praca dla lekarzy za granicą

Medycyna to niezwykle ważna dziedzina nauki, która towarzyszy ludziom od wielu lat. Rozwój medycyny spowodował, że znacząco poprawił się nasz komfort życia oraz zwiększyła się średnia jego długość, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Medycyna wpływa na wiele aspektów życia człowieka. Z dziedziną tą powiązanych jest kilka zawodów. To głównie lekarze i lekarki, pielęgniarki i położne. Wydawałoby się, że skoro zawody te odgrywają tak dużą rolę, powinny być wszędzie właściwie wynagradzane. Niestety, nie zawsze tak jest. Niewystarczająco dobre warunki pracy powodują różne problemy w służbie zdrowia, a jednym z nich jest wyjazd lekarzy za granicę. Praca na lepszych warunkach i za dużo większe stawki powoduje, że wiele z nich decyduje się na emigrację, co w perspektywie czasu może mieć bardzo negatywne skutki.

Do jakich krajów lekarze, lekarki, a także pielęgniarki i położne wyjeżdżają najczęściej w celach zarobkowych?

Praca za granicą dla lekarzy i ich emigracja to temat, który towarzyszy Polsce od wielu lat, a nasilenie tego zjawiska w dużej skali można było zaobserwować po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Oprócz krajów europejskich popularnym miejscem na emigrację dla lekarzy są tez Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, czy Nowa Zelandia, a także do Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Liczba emigrujących lekarzy i ludzi pracujących w innych zawodach związanych z medycyną stale wzrasta, co zaczyna być coraz bardziej niepokojące i z czasem może powodować coraz większe problemy w polskiej służbie zdrowia. Obecnie sytuacja związana z medycyną i służbą zdrowia w Polsce jest o wiele bardziej problematyczna, niż w krajach Europy Zachodniej.

Jak wyglądają w Polsce zarobki ludzi pracujących w zawodach związanych z medycyną i jakie są inne przyczyny emigracji?

Jako główną przyczynę emigracji przez lekarzy i przedstawicieli innych zawodów związanych ze służbą zdrowia wskazuje się oczywiście zbyt niskie zarobki. Rzeczywiście, są one stosunkowo niskie, nie tylko jeśli chodzi o zarobki w takich zawodach za granicą, ale także w porównaniu do innych zawodów w Polsce, co może potwierdzać na przykład Raport Gusu nt zarobków pielęgniarek położnych oraz lekarzy. Niejednokrotnie lekarze, pielęgniarki i położne domagali się zmiany swojej sytuacji zarobkowych w Polsce, jednak protesty te nie przyniosły pożądanych skutków.

Jednakże to nie tylko pieniądze odgrywają istotną rolę i nie są one jedynym powodem takich emigracji. Przyczynia się do nich również to, że za granicą lekarze liczyć mogą na lepsze warunki pracy, bardziej profesjonalny sprzęt, ubezpieczenie, i tym podobne. To także większa szansa na rozwój, co dla wielu może mieć ogromne znaczenie.

Wady i zalety emigracji lekarzy i ludzi pracujących w innych zawodach, związanych ze służbą zdrowia

Zjawisko emigrowania ludzi, pracujących w tak ważnych, potrzebnych i koniecznych zawodach na pewno nie należy do pozytywnych w odniesieniu do całego społeczeństwa. Wydłużający się wiek ludzi i starzenie się społeczeństwa sprawia, że służba zdrowia powinna się coraz bardziej doskonalić, jednak wydaje się, że jest dokładnie odwrotnie. Z drugiej strony możliwość takich wyjazdów jest dobra dla samych lekarzy, którzy mogą pracować za lepszą stawkę i poszerzać swoje możliwości.

Emigracja lekarzy i innych osób pracujących w służbie zdrowia może naprawdę niepokoić. Problem ten coraz bardziej się pogłębia, przez co należałoby podjąć konkretne działania, by przeciwdziałać temu zjawisku, które z czasem może spowodować bardzo duże problemy.