Raport Gusu nt. zarobków: pielęgniarek, położnych oraz lekarzy w roku 2020

Ile teraz obecnie, w roku 2020 zarabiają miesięcznie pracownicy polskiego sektora zdrowotnego, czyli służby zdrowia w Polsce?
W ostatnim czasie GUS (Główny Urząd Statystyczny) opublikował opracowanie dokumenty przedstawiające dane o zarobkach przez lekarzy i pielęgniarek oraz pozostałych pracowników Służby Zdrowia.

Raport GUS zestawiający zarobki pracowników środowiska medycznego

Raport w postaci dokumentu ma nazwę: „Struktura wynagrodzeń według zawodów”.
Badanie wykonywane jest w Polsce średnio raz na dwa lata.
Pielęgniarki zostały wówczas w dokumencie przypisane do grupy specjalistów. Według informacji podanych przez GUS dwa late temu, w październiku 2018 r.

Obecnie, teraz pracujący specjaliści przeciętnie otrzymywali wynagrodzenie o 21, 8% wyższe w stosunku do wynagrodzenia, będącego średnią krajową. Osoby będące z grupy zawodowej- pielęgniarek i położnych znalazły się w gronie osób najmniej zarabiających. Odpowiednie zarobki przedstawiają te kwoty w następujący sposób: 5327, 64 – wynagrodzenia dla pielęgniarek oraz 5380, 41 zł pensji dla położnych.
Pielęgniarki otrzymują wynagrodzenie w sektorze publicznym wynoszące 5426, 21 zł, natomiast w sektorze prywatnym jest to kwota rzędu: 4824, 81 zł. Z kolei położne zatrudnione w sektorze publicznym średnio zarabiają na rękę: 5455, 04 zł, w porównaniu do sektora prywatnego, czyli wynagrodzenia: 4856 zł.

Uwaga!:
Wszelkie podane powyżej dane dotyczące płac zostały w kalkulowane:
w kwoty brutto: z dodatkami, nadgodzinami, podatkami i potrąconymi składkami na ubezpieczenia, przy jednoczesnym zastosowaniu uśrednienia kwot zarobkowych.

Zarobki lekarzy w Polsce, w kraju nad Wisłą

W Polsce pensje lekarzy są bardzo silnie zróżnicowane. Wysokość wynagrodzenia jest uwarunkowana od: specjalizacji, stażu w pracy oraz liczby dodatkowo przepracowanych, płatnych dyżurów (największa stawka jest za przepracowany dzień świąteczny). Wypłata, jaką otrzymuje lekarz na konto bankowe, składa się z podstawy oraz dodatku. Dodatek do pensji wynosi od 5 do 20 proc. podstawy całego wynagrodzenia.

Przykładowo lekarz specjalista może pracować na etacie lub na tzw. kontrakcie z NFZ. W takiej sytuacji otrzymuje on stawkę godzinową. Najtrudniejsze są początki dla początkujących lekarzy- rezydentów. Są nimi absolwenci studiów medycznych w trakcie wyrabiana (praktykowania) medycznej specjalizacji.
Rezydent lekarz zarabia na początku średnio: 3 535 złotych brutto. Kiedy jego staż pracy waha się od 2 do 3 lat. Później może on już liczyć na zarobki w granicach: 4 880 złotych. Według danych zawartych w raporcie GUS z 2020 roku: lekarz o stażu pracy 6-8 lat otrzymuje miesięczny zarobek na poziomie: 6 847 złotych.

Średnie zarobki lekarzy specjalistów w Polsce to: 6 tysięcy złotych. W poszczególnych województwach średnie zarobków mogą być wyższe.
Wszystko głównie uwarunkowane jest od regionu, podmiotu leczniczego, a także specjalizacji samego lekarza oraz długości w jego lekarskiej praktyce zawodowej, oraz zmiany ewentualnego -wyżej stopnia naukowego.

Minimalne wynagrodzenie medyków w Polsce

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych, czyli najniższa krajowa w służbie zdrowia zależy główne od zawodu, wykształcenia i posiadanej specjalności leczenia:

#1 lekarze (uogólnione, najczęstsze kwoty):

-lekarze ze specjalizacją – do 6400 zł,
-lekarze z I stopniem specjalizacji – do 5900 zł,
-lekarze bez specjalizacji (ogólni)- do 5300 zł
-lekarze stażyści (rezydenci)- do 3700 zł;

#2 fizjoterapeuci, farmaceuci, diagności laboratoryjni i pozostali pracownicy medyczni – najniższa krajowa w służbie zdrowia :

-posiadających wyższe wykształcenie wraz ze specjalizacją-do 5300 zł,
-posiadających tylko wyższe wykształcenie brak specjalizacji-do 3700 zł;
-fizjoterapeuci i inni pracownicy medyczni mających średnie wykształcenie – do 3200 zł;

#3 pielęgniarki:

– ze stopniem magistra i specjalizacją-do 5300 zł,
-brak tytułu magistra, lecz ze specjalizacją-do 3700 zł,
-brak tytułu magistral, brak specjalizacji-do 3200 zł.

Jak pokazuje raport GUS-u spośród wszystkich pracowników medycznych, to lekarze są najbardziej opłacanymi pracownikowi branży medycznej. Z pozostałą grupą pracowników Służby Zdrowia bywa już inaczej, uwarunkowane jest to od doświadczenia zawodowego czy rodzaju placówki świadczonej pracy- przychodnia, szpital, klinika, DPS, stomatologia, sanatorium, higienistka szkolna opieka publiczna lub sektor opieki prywatnej.