Badania genetyczne – jaka jest cena takich badań?

Współczesna medycyna niesie ze sobą wiele możliwości, nie tylko natury leczniczej, ale i diagnostycznej. Ciekawą propozycją są badania genetyczne, których celem jest sprawdzenie ryzyka wystąpienia chorób genetycznych i w jakim zakresie. Badania te są rekomendowane w szczególności u osób, u których w rodzinie występowały kiedyś choroby genetyczne. Mogą mieć też kluczowe znaczenie w ocenie ryzyka występowania chorób nowotworowych, zwłaszcza w rodzinach, gdzie powtarza się konkretny typ raka. Niestety choroby nowotworowe są zjawiskiem dość powszechnym – wiedza o zwiększonym ryzyku pozwala na zachowanie szczególnej ostrożności, przez co dana osoba po prostu częściej pojawia się u lekarza na badaniach profilaktycznych.

 

Świadomość wystąpienia takiego ryzyka jest niezwykle cenna, często ratuje życie lub dokonuje zmian w stylu życia. Może też tak być, że chory na raka członek rodziny ukrywa przed wszystkimi swoją chorobę, a badania ujawniają potencjalne zagrożenie. Takie badania oceniają też ryzyko przenoszenia chorób genetycznych na dzieci – jest to bardzo ważne w rodzinach planujących powiększenie rodziny. Cena takich badań ma znaczenie drugorzędne. Na pierwszym planie zawsze jest zdrowie i zdrowe życie.