The doctor conducts an ultrasound diagnosis of the patient abdomen and internal organs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *