Detoks lekowy – czym jest?

Detoks jest często pierwszym i jednym z najważniejszych kroków w procesie powrotu do zdrowia po uzależnieniu od leków. Dotknięta osoba może lepiej skorzystać z wysiłków poradnictwa i terapii po ustabilizowaniu zdrowia fizycznego. Proces detoksu polega na pozbyciu się obcych substancji z obiegu w organizmie i radzeniu sobie z objawami odstawienia w razie potrzeby. Tak jak istnieją różne rodzaje rehabilitacji odwykowej, istnieją również różne formy detoksykacji narkotykowej, z których każda ma na celu zaspokojenie potrzeb określonego rodzaju uzależnienia u konkretnego typu osoby.

Detoks jest często pierwszym i jednym z najważniejszych kroków w procesie powrotu do zdrowia po uzależnieniu od leków. Dotknięta osoba może lepiej skorzystać z wysiłków poradnictwa i terapii po ustabilizowaniu zdrowia fizycznego. Proces detoksu polega na pozbyciu się obcych substancji z obiegu w organizmie i radzeniu sobie z objawami odstawienia w razie potrzeby. Tak jak istnieją różne rodzaje rehabilitacji odwykowej, istnieją również różne formy detoksykacji narkotykowej, z których każda ma na celu zaspokojenie potrzeb określonego rodzaju uzależnienia u konkretnego typu osoby.

Czym jest odtrucie lekowe?

Kiedy dana osoba konsekwentnie lub wielokrotnie zażywa substancji chemicznych np. leków, pigułek psychotropowych, jest wielce prawdopodobne, że z czasem rozwinie się u niej fizyczna zależność od tego rodzaju substancji. Uzależnienie fizyczne to naturalna adaptacja organizmu do obecności leku, a po jej znacznym utrwaleniu – organizm wymaga, aby lek działał normalnie.

Kiedy ktoś uzależniony od substancji nagle przestaje lub drastycznie ogranicza zażywanie, prawdopodobnie pojawią się objawy odstawienia. Objawy odstawienia różnią się w zależności od substancji i chociaż niektóre mogą być tylko nieznacznie nieprzyjemne, niektóre mogą zagrażać życiu. W tym drugim wypadku należy polegać na profesjonalnej pomocy, osób które się na tym znają i zajmują się takimi problemami na co dzień. Jeżeli chodzi o odtrucie lekowe, Warszawa posiada ośrodki, które profesjonalnie w tym pomogą.

Jak długo trwa proces detoksu lekowego?

Oś czasu odstawienia różni się w zależności od leku, a nawet w obrębie klas leków. Ogólnie rzecz biorąc, na pojawienie się i ustąpienie objawów odstawienia ma wpływ okres półtrwania substancji (który wpływa na średni czas trwania działania leku), sposób podawania, częstotliwość stosowania i średnia stosowana dawka. Niekiedy symptomy można odczuwać od razu po stosowaniu niektórych leków, w innych wypadkach nie spowodują one natychmiastowych objawów odstawienia. W najcięższych przypadkach, detoks lekowy należy przeprowadzać pod okiem profesjonalnej pomocy medycznej – aby zminimalizować negatywne skutki.

W przypadku leków pobudzających objawy odstawienia zwykle pojawiają się w ciągu kilku godzin do kilku dni po ostatniej przyjętej dawce. Z kolei uspokajające leki powodują objawy odstawienia już po kilku godzinach lub z opóźnieniem kilku dni po ostatnim użyciu. U osoby uzależnionej np. od Xanaxu objawy odstawienia mogą pojawić się w ciągu 6-8 godzin od przyjęcia ostatniej dawki i ustąpić do czwartego lub piątego dnia. Tymczasem Valium może wywoływać objawy odstawienia przez cały tydzień po ostatniej dawce i może nie ustąpić aż przez 3-4 tygodnie.

W przypadku leków opioidowych, takich jak heroina i środki przeciwbólowe, objawy zwykle pojawiają się w ciągu 6-12 godzin po podaniu ostatniej dawki i ustępują w ciągu 5-7 dni. Długodziałające leki opioidowe, takie jak metadon, mogą mieć dłuższą i bardziej opóźnioną linię czasową, z objawami pojawiającymi się 2-4 dni po ostatniej dawce i dłuższym czasem całkowitego rozproszenia.

Dotkliwość detoksu lekowego będzie różna u poszczególnych osób. Fizjologia, wiek, płeć oraz zdrowie psychiczne i fizyczne danej osoby wpływają na nasilenie i przebieg objawów. Podobnie różne rodzaje interwencji mogą wpływać na czas trwania objawów odtrucia lekowego, ponieważ podawanie leków w warunkach detoksykacji medycznej może nieco wydłużyć proces, podczas gdy program detoksykacji społecznej nie interweniuje medycznie.