Intubacja – rury medyczne

Intubacją nazywamy umieszczenie specjalnej, plastikowej rurki intubacyjnej w tchawicy pacjenta. Umożliwia to drożność dróg oddechowych. Specjalna rurka wprowadzana jest najczęściej przez usta. Zabieg ten powinien być wykonywany przez wykwalifikowaną osobę, anestezjologa w przypadku zatrzymania krążenia, lub jeśli do zdarzenia doszło poza szpitalem przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę. Zabieg ten jest trudny i nie należy pozwalać, by wykonywały go osoby niedoświadczone. Najważniejsze jest życie i zdrowie pacjenta.

Przed intubacją ważne jest, by dokonać analizy sytuacji oraz oceny warunków. Doświadczona osoba potrafi dokonać oceny w kilka chwil, dzięki temu jak najszybciej można przejść do zabiegu. Rurkę intubacyjną należy dobrać do wieku oraz budowy pacjenta. Rury medyczne są wprowadzane przez usta za pomocą laryngoskopu. Zdarzają się sytuacje, że intubację przeprowadza się przez nos. Jest to niezbędne jeśli dany zabieg wykonywany jest w obrębie jamy ustnej lub kiedy pacjent wymaga intubacji przez dłuższy okres czasu. Intubacja jest to zabieg skomplikowany jednak bardzo często niezbędny.