Jak ubiegać się o pielęgniarkę środowiskową?

W przypadku osób starszych, poważnie chorych i niepełnosprawnych rozsądnym rozwiązaniem jest wystąpienie o darmową pomoc medyczną. Udziela jej wykwalifikowana pielęgniarka środowiskowa w domu pacjenta, ewentualnie innym wskazanym przez niego miejscu (po uprzednim ustaleniu dokładnych godzin odwiedzin). Taka usługa dostosowana jest zawsze do indywidualnych potrzeb danej jednostki.

Szeroki zakres świadczeń

Wspomniana pielęgniarka ma zazwyczaj podpisaną formalną umowę z NFZ, dzięki czemu jej pacjent nie ponosi żadnych dodatkowych wydatków finansowych związanych z opieką. Powinna posiadać konkretne doświadczenie zawodowe i wykazywać się dużą empatią. Pożądane cechy to również wysoka odporność na stres, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów oraz rzetelność w realizowaniu powierzonych obowiązków.

Pielęgniarka środowiskowa uczy chorego i członków najbliższej rodziny czynności, jakie trzeba przy nim regularnie wykonywać. Do jej podstawowych obowiązków zawodowych zaliczamy codzienną pielęgnację, podawanie odpowiednich preparatów leczniczych, cewnikowanie, zmienianie opatrunków, zakładanie drenażu, a także ustalanie diety. Poza tym zajmuje się pomocą w rehabilitacji (mającej na celu szybkie dojście do pełnej sprawności) oraz załatwianiu różnych spraw o charakterze socjalno-bytowym.

Współpraca z wieloma specjalistami

Dzięki przychodzącej do miejsca zamieszkania pielęgniarce pacjent zyskuje wyższy komfort życia, co bardzo pozytywnie przekłada się na jego samopoczucie i psychikę. Dodatkową istotną korzyścią jest znaczne odciążenie bliskiej rodziny. Opieka odbywa się przeważnie przez cały tydzień roboczy w godzinach od 8 do 18, natomiast w weekendy i dni świąteczne (ustawowo wolne) zgodnie z czytelnym harmonogramem. Oczywiście w sytuacji, gdy dojdzie do uzasadnionego medycznie przypadku, świadczenie podlega bezzwłocznej realizacji. Dotyczy to głównie osób obłożnie chorych, cierpiących na zaawansowane schorzenia (np. nowotwory).

Pielęgniarka w trakcie wykonywania swoich zadań współpracuje często z lekarzem rodzinnym, położną rodzinną, fachowcami od opieki długoterminowej i przedstawicielami rozmaitych organizacji publicznych czy instytucji państwowych działających na rzecz zdrowia rodziny.

Bez złożenia wniosku ani rusz

Pielęgniarka środowiskowa przysługuje w zasadzie każdemu pacjentowi sumiennie opłacającemu składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. Z jej pomocy powinni skorzystać w pierwszej kolejności seniorzy mający duże problemy z poruszaniem się i osoby przewlekle chore, które z jakichś względów nie mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony bliskich. Warunkiem jest wypełnienie i złożenie stosownego wniosku w przychodni POZ bądź Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Najlepiej zrobić to samodzielnie, choć istnieje też opcja dostarczenia papierów przez kogoś z rodziny. Co ważne, zainteresowany ma prawo do nieodpłatnej zmiany opiekuna trzy razy w skali roku – i to bez podawania konkretnej przyczyny.

Na koniec warto jeszcze dodać, że w razie konieczności zajmowania się pacjentem od rana do wieczora istnieje alternatywa w postaci opiekunki środowiskowej przydzielanej przez MOPS.