Jakie są rodzaje protez zębowych?

Uszkodzone zęby lub ich brak stanowi problem z kilku powodów. Zepsute zęby są bardzo nieestetyczne, po jakimś czasie zaczynają boleć, a nawet powodują niską samoocenę. Na szczęście istnieje wiele różnych sposobów na naprawę uszkodzonych zębów. W ostateczności można zastosować protezę zębową.

Jakie są rodzaje uzupełnień protetycznych?

Jednym z działów stomatologii jest protetyka, która zajmuję się odtwarzaniem prawidłowej czynności i budowy całego układu stomatognatycznego, w którego skład wchodzą jama ustna z zębami, mięśnie, nerwy oraz stawy skroniowo-żuchwowe. Jednym z miejsc, gdzie można wykonać uzupełnienia jest protetyka stomatologiczna Dental Cresco. W protetyce stomatologicznej można rozróżnić podstawowe dwa typy uzupełnień protetycznych: stałe i ruchome. W dużym uproszczeniu, różnica między nimi polega na tym, w jaki sposób utrzymują się w jamie ustnej. Jak sama nazwa wskazuje, uzupełnienie stałe, czyli takie „przyklejone” do pozostałych zębów lub przykręcone do implantów. W przypadku protez ruchomych, można je w dowolnym momencie wyjąć z ust. W obrębie tych dwóch grup istnieją różne rodzaje uzupełnień. Grupa stałych uzupełnień to:

  • wkłady koronowo-korzeniowe,
  • wkłady koronowe,
  • licówki, korony, mosty oraz uzupełnienia stałe oparte na wszczepach śród-kostnych, czyli implantach. Na wszczepach mogą być osadzone korony i mosty.

Do uzupełnień ruchomych zalicza się protezy:

  • akrylowe,
  • szkieletowe,
  • specjalne protezy wsparte na pozostałych zębach lub implantach nazywane protezami overdenture.

Kiedy stosuje się uzupełnienia protetyczne?

Jak już zostało wspomniane uzupełnienia dzielą się na stałe i ruchome i w zależności od indywidualnego przypadku pacjenta stosuje się inne typy tychże uzupełnień. Kiedy zęby są leczone kanałowo stomatolog wykorzystuje wkłady koronowo-korzeniowe. Dzięki temu możliwe jest odbudowanie nawet bardzo zniszczonych zębów poprzez założenie korony protetycznej. Naprawiając zęby boczne lub trzonowe, najczęściej dentyści używają wkładów koronowych, wykonanych z porcelany, stopów metali nieszlachetnych, a także ze złota i jego stopów. Tańszą alternatywą są wkłady kompozytowe, mające podobną trwałość co naturalne zęby. W przypadku mocno zniszczonych zębów najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie korony, która wykonywana jest na stałe, ale warunkiem koniecznym jest wystawanie przynajmniej 2-3 mm zęba ponad dziąsło. Jeśli pacjent ma braki w uzębieniu należy zastosować most, czyli trzy połączone korony protetyczne, przy czym środkowa jest niepodparta, tzn. nie jest przyklejona do zęba, ponieważ w tym miejscu go nie ma.