Język SQL w medycynie

Nie ma żadnych warunków wstępnych do poznania języka SQL, poza odrobiną ciekawości poznania klinicznych baz danych i informacji zgromadzonych w elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) która jest tam zbierana przez kilka ostatnich lat.

Szkolenie SQL rozpoczynamy od delikatnego wprowadzenia da Structured Query Language (SQL). Następnie połączysz się z rzeczywistą bazą danych (Oracle, Microsoft, MySQL oraz PostgreSQL), przechowywaną w przysłowiowej chmurze: MIMIC, publicznie dostępna baza danych OIOM. Korzystając z MIMIC i setek praktycznych przykładów i ćwiczeń, dowiesz się, jak pokroić i pokroić dowolną kliniczną bazę danych EHR.

Dzięki poznaniu języka SQL uzyskaj wszystkie informacje kliniczne dotyczące jednego pacjenta: diagnozę, procedurę, wyniki laboratoryjne, leki, raporty obrazowe, notatki pielęgniarskie, podsumowania wypisów, kroplówki i bilanse płynów, systemy punktacji itp.

Dowiesz się jak dla dowolnego stanu lub procedury, takiej jak posocznica – kontrastujące populacje z chorobą lub bez: liczba pacjentów, przyjęć, śmiertelność, długość pobytu (LOS), wskaźnik ponownych przyjęć, wiek i rozkład płci.

Zidentyfikujesz pacjentów zagrożonych z powodu zbyt małej lub zbyt dużej dawki leku. Pobierzesz i wyświetl kliniczne serie czasowe, takie jak objawy czynności życiowych. Znajdziesz odsetek pacjentów otrzymujących produkty krwiopochodne zgodnie z najlepszą praktyką. Obliczysz średni czas reakcji na epizody hipoglikemii u diabetyków.

Dlaczego SQL?

Wszyscy pracujemy z aplikacjami i bazami danych, często wykonujemy operacje CRUD. Znajomość języka SQL pomoże łatwo uzyskać informacje z danych przy wysokiej wydajności. Za pomocą zapytań SQL można wyświetlać zdarzenia aktualizacji, monitorować tabelę i aktywność bazy danych, identyfikować określone dane w odstępach czasu i pobierać informacje w oparciu o wymagania. Dzięki poznaniu technicznych aspektów działania aplikacji możesz w sposób swobodny przeglądać bazy danych takie jak OIOM. Pozwolą Ci znajdywać praktyczne przypadki użycia dzięki czemu twoja praca zyskasz nową jakość poprzez wydajne i pewne możliwości przeszukiwania dużych zbiorów danych.

Aby poznać bazy danych oraz język SQL należy się go nauczyć. W Internecie znaleźć można wiele kursów jednak często są one nieskończone i dziurawe. Dodatkowo większość kursów pisana jest przez entuzjastów tego języka, dlatego też nie zawierają one kompleksowych informacji i wskazówek niezbędnych do poznania podstaw. Podstawy baz danych są bardzo ważne dla zrozumienia działania języka SQL. Bez poznania podstaw języka oraz zasad działania i przetwarzania kwerend nie ma możliwości pisania zaawansowanych i wydajnych zapytań. Wydajne zapytania są jedną z najważniejszych umiejętności w dzisiejszym świecie cyfrowym. Tak jak wspominałem na początku wpisu dzięki poznaniu języka SQL można w bazie danych wyszukać np. pacjentów, którzy przjeli zbyt dużą lub zbyt mała dawkę leku. Poznanie baz danych może znacznie polepszyć jakość twojej pracy!