Kurs pierwszej pomocy: bądź gotowy do niesienia ratunku!

Bycie świadkiem wypadku to dość traumatyczne i stresujące wydarzenie. Jednak w takich momentach nie ma czasu na melancholie. Zazwyczaj wymagają one szybkiej reakcji od strony tych, którzy są najbliżej zdarzenia. Niekiedy minuty decydują o czyimś zdrowiu i życiu. Dlatego, zobowiązani jesteśmy do niesienia pomocy. Musi być ona zdecydowana i profesjonalna. Zakres czynności, jakie należy, podjąć zależy od ewentualnych obrażeń poszkodowanych. Dlatego, istotne jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przydatne jest też posiadanie doświadczenia, które pozwala działać bardziej zdecydowanie i sumiennie. Takich umiejętności można nabyć na kursach pierwszej pomocy.

Na czym polega pierwsza pomoc przedmedyczna?

To podjęcie właściwych czynności ratujących życie osoby poszkodowanej. To jakie działania podjąć zależy od stanu zdrowia ofiary. Dlatego, w pierwszej kolejności należy ocenić sytuacje i zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Następnie należy sprawdzić funkcje życiowe poszkodowanego oraz wezwać pogotowie ratunkowe. Czekając, na karatekę należy podjąć pierwsze działania. Do nich zalicza się kilka podstawowych i najczęściej potrzebnych umiejętności, taki jak:

  • unieruchamianie złamań oraz zwichnięć,
  • tamowanie krwotoków,
  • chłodzenie oparzonego miejsca,
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa, tzw. reanimacja,
  • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego.

Wiele kursów pierwszej pomocy obejmuje również postępowanie przy podejrzeniu takich stanów jak: zawał, udar, zatrucie, podtopienie czy zadławienie.

Dlaczego, warto odbyć kurs pierwszej pomocy?

Przede wszystkim kurs pierwszej pomocy przygotowuje Cię do tego, by sprawnie i umiejętnie ratować ludzkie życie. Nidy nie wiesz, czy będziesz do tego zmuszany, ale posiadanie właściwej wiedzy i doświadczenie będą na wagę złota, jeśli faktycznie tak się stanie. Jakie jeszcze są zalety odbycie takiego kursu?

  • pozbędziesz się obawy, wyrządzenia większej krzywdy osobie poszkodowanej (to najczęstsza blokada hamująca ludzi przed udzielaniem pierwszej pomocy)
  • zwiększy się Twoja pewność siebie, nabędziesz umiejętność panowania nad stresem w trudnej sytuacji,
  • zwiększają się Twoje kwalifikacje (bez względu na to, w jakiej branży działasz zawodowo, ta umiejętność będzie istotnym elementem w Twoim CV)
  • zwiększy się poczucie bezpieczeństwa Twoich bliskich (to ważne, jeśli w Twoim otoczeniu, ktoś cierpi na choroby przewlekłe np. epilepsje, cukrzyce itp).