Najczęstsze objawy schizofrenii

Schizofrenia to choroba mózgu, której częstość występowania w społeczeństwie ocenia się na około 1%. Ponadto szacuje się, że na całym świecie co roku zapada na nią ponad dwa miliony osób. Schizofrenia dotyczy wszystkich warstw społecznych i kulturowych, ale zaobserwowano tendencję do jej częstszego występowania w regionach miejskich.

Kto może zachorować na schizofrenię?

Na schizofrenię równie często chorują kobiety, jak i mężczyźni. Początek wystąpienia objawów przypada najczęściej między 15. a 35. rokiem życia, dlatego też określa się ją jako chorobę młodych osób. Dodatkowo schizofrenia występuje rodzinnie, a ryzyko zachorowania jest tym większe, im bliższy jest stopień pokrewieństwa. Ocenia się, że jeżeli choruje jedno z rodziców, to ryzyko zachorowania u dziecka wynosi około 10%.

Jakie czynniki zwiększają ryzyko zachorowania?

Wśród nich można wyróżnić czynniki działające na płód w trakcie ciąży: infekcje wirusowe, niedożywienie u matki, cukrzyca u matki oraz komplikacje w czasie porodu (np. niedotlenienie), a także czynniki mające wpływ na dziecko po urodzeniu: nadużywanie substancji psychoaktywnych, zapalenie opon mózgowych, stres czy zamieszkiwanie obszarów miejskich.

Jakie objawy charakteryzują schizofrenię?

Schizofrenia prezentuje szeroką gamę charakterystycznych objawów, które powodują duże wyobcowanie i wyodrębnienie danej jednostki ze społeczeństwa. Dlatego leczenie schizofrenii powinno zostać podjęte jak najszybciej i pod czujnym nadzorem specjalisty. Tylko w ten sposób jest szansa na zapanowanie nad uciążliwymi objawami i uzyskanie stanu sprzed choroby.

  • Urojenia

Są to zaburzenia treści myślenia, które są typowe dla schizofrenii. Mogą to być urojenia: odnoszenia, wpływu lub owładnięcia, dające poczucie, że osoba chora jest przedmiotem szczególnego zainteresowania otoczenia, które może mieć na nią szczególny wpływ oraz nim sterować.

  • Halucynacje

Głównie są to halucynacje słuchowe, które komentują zachowanie chorej osoby, nakazują jej postępować w określony sposób lub dyskutują o nim między sobą.

  • Echo, nasyłanie, odciąganie i rozgłaśnianie myśli

Jest to zaburzenie, w którym osoba chora ma poczucie, że słyszy własne myśli jeszcze zanim zostaną wypowiedziane lub głos powtarza jego myśli przed wypowiedzeniem. Oprócz tego chory doświadcza uczucia, jakby myśli były cudze i „nasyłane” z zewnątrz, zabierane z umysłu chorego wbrew jego woli oraz jawne i słyszalne również dla innych osób.

  • Apatia i anhedonia

Osoby dotknięte schizofrenią mogą zachowywać się tak, jakby brakowało im energii, są opadłe z sił i powolne. Dodatkowo ograniczają kontakty z innymi ludźmi oraz nie odczuwają przyjemności z rzeczy i sytuacji, które do tej pory ją im przynosiły.

  • Płaski afekt

Zaburzenia afektu mają postać braku wykazywania jakichkolwiek reakcji emocjonalnych, mimika twarzy jest niezwykle uboga, a osoba chora sprawia wrażenie, jakby nic ją nie obchodziło.

  • Rozkojarzenie

Są to tzw. asocjacje, czyli zaburzenia myślenia, które objawiają się brakiem związku pomiędzy wypowiadanymi słowami przez chorego. Jego wypowiedzi są niespójne, chaotyczne, brak w nich logiczności i realnego myślenia.

  • Autyzm

Osoby ze schizofrenią bardzo często sprawiają wrażenie zanurzonych w swoim wewnętrznym świecie i skupionych na własnych wewnętrznych przeżyciach. W efekcie czego chorzy odcinają się od rzeczywistości i trudno się im porozumieć z otoczeniem.

Więcej na temat zdrowia psychicznego można dowiedzieć się z artykułów na portalu Poradnik Gazeta Medyczna.