Narcyzm – co warto wiedzieć o osobowości narcystycznej?

Narcyzm to psychologiczny termin opisujący skłonność jednostki do skupiania uwagi na własnej osobie, często przejawiając się egocentryzmem, potrzebą uznania i brakiem empatii. Osoby narcystyczne często dążą do podkreślania swoich sukcesów i urody, odczuwając silną potrzebę aprobaty otoczenia. To zachowanie może wpływać na relacje międzyludzkie, utrudniając zdrowy rozwój i komunikację. W psychologii istnieją różne typy narcyzmu, z których niektóre mają korzenie w traumie lub niskiej samoocenie. Zrozumienie narcyzmu jest istotne zarówno dla jednostek cierpiących z jego powodu, jak i dla terapeutów oraz społeczeństwa, by rozwijać zdrowe relacje i wspierające środowisko.

Co należy wiedzieć o osobowości narcystycznej?

Osobowość narcystyczna to złożony wzorzec zachowań i cech charakteryzujący się skupieniem na własnej osobie, potrzebą uznania i brakiem empatii wobec innych. Oto kilka istotnych aspektów dotyczących osobowości narcystycznej:

 1. Egocentryzm i potrzeba uznania: Osoby narcystyczne często widzą siebie jako wyjątkowe i godne specjalnego traktowania. Pragną być podziwiane i doceniane przez innych, co może prowadzić do nadmiernej demonstracji swoich osiągnięć i zdolności.
 2. Brak empatii: Osoby narcystyczne mają tendencję do traktowania innych jako narzędzi do zaspokajania swoich potrzeb lub jako tła dla własnych sukcesów. Często nie rozumieją lub nie przejmują się uczuciami innych.
 3. Manipulacja i wykorzystywanie: Osoby narcystyczne potrafią manipulować innymi, by osiągnąć swoje cele. Wykorzystują relacje w celu zdobycia uwagi, władzy lub korzyści.
 4. Niska krytyczność wobec siebie: Osoby narcystyczne rzadko przyjmują krytykę lub przyznają się do własnych błędów. Skłonne są raczej przerzucać winę na innych i unikać odpowiedzialności.
 5. Chwiejna samoocena: Choć na zewnątrz mogą prezentować pewność siebie, wewnętrznie ich samoocena jest często krucha. Potrzeba uznania jest próbą kompensacji wewnętrznego poczucia niepewności.
 6. Względne spektrum: Istnieje kontinuum narcyzmu, a niektóre cechy narcystyczne mogą być obecne u większej liczby osób, niekoniecznie oznaczając pełną osobowość narcystyczną.
 7. Korzenie psychologiczne: Osobowość narcystyczna może wynikać z różnych czynników, takich jak wychowanie, trauma, lub brak wsparcia emocjonalnego w dzieciństwie.
 8. Wpływ na relacje: Osoby narcystyczne mogą mieć trudności w utrzymywaniu zdrowych relacji, ponieważ skupiają się na sobie, często bagatelizując potrzeby i uczucia innych.
 9. Terapia: Terapia może pomóc osobom z cechami narcystycznymi rozwijać empatię, pracować nad budowaniem zdrowej samooceny oraz poprawiać jakość relacji interpersonalnych.

Rozumienie osobowości narcystycznej jest ważne dla zarówno jednostek dotkniętych tą cechą, jak i dla osób z ich otoczenia, aby skutecznie zarządzać relacjami i wspierać rozwój osobisty.

Jak leczyć osoby z osobowością narcystyczną?

Leczenie osób z osobowością narcystyczną może być wyzwaniem, ponieważ cechy tej osobowości mogą sprzyjać oporom wobec terapii. Jednak istnieją podejścia terapeutyczne, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia osób z tą osobowością. Oto kilka możliwych strategii terapeutycznych:

 1. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Ta forma terapii koncentruje się na identyfikacji myśli, przekonań i wzorców zachowań, które utrzymują narcystyczne zachowania. Poprzez pracę nad zmianą tych myśli i wzorców, osoba może zyskać zdrowszą samoocenę i bardziej adekwatne umiejętności komunikacyjne.
 2. Terapia psychoanalityczna: Analiza głębokich korzeni narcyzmu i zrozumienie mechanizmów obronnych może pomóc osobie zrozumieć źródła swoich zachowań i emocji. To może umożliwić rozwój większej samoświadomości i zdolności do empatii.
 3. Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT): Ta forma terapii skupia się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami, co może pomóc osobom narcystycznym lepiej kontrolować impulsywność i reakcje na stres.
 4. Terapia grupowa: Praca w grupie może pomóc osobom narcystycznym zrozumieć, jakie skutki ich zachowania mogą mieć na innych oraz nauczyć się lepszej komunikacji i współpracy.
 5. Terapia poznawcza oparta na akceptacji i zaangażowaniu (ACT): To podejście pomaga osobom z osobowością narcystyczną akceptować swoje uczucia i myśli, jednocześnie dążąc do zmiany destrukcyjnych wzorców zachowań.
 6. Terapia rodzinna: Czasami osoby z osobowością narcystyczną mają trudności w relacjach rodzinnych. Terapia rodzinna może pomóc w poprawie komunikacji i zrozumieniu wzajemnych potrzeb.

Ważne jest, aby doświadczony terapeuta pracował z osobami narcystycznymi w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i oporności. Sukces terapii może wymagać cierpliwości i długotrwałego zaangażowania zarówno ze strony terapeuty, jak i osoby leczonej.