Pierwsza pomoc przedmedyczna w zakładzie pracy

Za bezpieczeństwo pracowników zakładu pracy odpowiada pracodawca. Znowelizowany Kodeks Pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku. Należy zaznaczyć, iż jeżeli zakład pracy funkcjonuje w systemie zmianowym, odpowiednio przeszkolona osoba powinna być na każdej zmianie. Zanim pracodawca zdecyduje się na oddelegowanie części personelu na szkolenie z pierwszej pomocy, warto aby zapoznał się z wymaganiami narzuconymi przez obowiązujące przepisy.

Zgodnie z prawem pracy kurs powinien obejmować część teoretyczną i praktyczną, w trakcie której kursanci ćwiczą ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy, resuscytację krążeniowo-oddechową, pomoc w urazach i w przypadku krwotoku. Najlepiej wybrać doświadczoną firmę, która poprowadzi kurs w rzetelny, profesjonalny sposób, potrafi w przystępny sposób przekazać wiedzę, dysponuje potrzebnymi pomocami naukowymi oraz posiada odpowiednie certyfikaty i akredytacje. Program szkolenia powinien odpowiadać potrzebom zakładu pracy i być dostosowany do warunków panujących w przedsiębiorstwie.