Podstawy udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc odnosi się do nagłej lub natychmiastowej opieki, którą należy zapewnić, gdy dana osoba jest ranna lub chora, dopóki nie będzie dostępna pełna opieka medyczna. W przypadku drobnych schorzeń wystarczy pierwsza pomoc. W przypadku poważnych problemów udzielanie pierwszej pomocy powinno być kontynuowane do czasu, gdy dostępna będzie bardziej zaawansowana opieka.

Pierwszym krokiem w każdej sytuacji awaryjnej jest rozpoznanie problemu i udzielenie pomocy. Od wielu lat w szkołach oraz zakładach pracy prowadzone są szkolenia z pierwszej pomocy w Łodzi. Jednak r razie wątpliwości lub gdy ktoś jest poważnie ranny lub chory, należy zawsze zadzwonić na numer alarmowy 112.

Jak należy się zachować udzielając pierwszej pomocy?

Kiedy dzwonisz na numer 112 pozostań na linii, aż nadejdzie dodatkowa pomoc lub dopóki operator nie powie ci, abyś się rozłączył. Dyspozytorzy systemów ratunkowych mogą poprowadzić Cię przez kolejne etapy wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które mogą się odbywać przy użyciu automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) lub zapewnienia podstawowej opieki do czasu przybycia dodatkowej pomocy. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, pracy, czy w szkole, musisz wiedzieć, gdzie znajduje się apteczka i defibrylator AED. Powinieneś także znać jego zawartość. Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Opolu obejmuje umiejętność aktywacji AED, ponieważ należy być świadomym wszelkich zasad dotyczących nagłych przypadków. Po ustaleniu problemu, kolejnym krokiem w udzielaniu pomocy jest określenie reakcji poszkodowanego lub chorego. Najlepszym sposobem na ustalenie tego jest dotknięcie osoby i głośne mówienie do niej.

Bezpieczeństwo

Przystępując do udzielania pomocy należy pamiętać o tym, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i poszkodowanym. Ocena bezpieczeństwa otoczenia ma kluczowe znaczenie. Chyba nikt nie chce stać się kolejną osobą, która jest ranna lub chora, więc unikaj potencjalnych zagrożeń, takich jak obecność wody na miejscu zdarzenia. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć niebezpieczeństwa w ruchu samochodowym.

Zachowanie bezpieczeństwa obejmuje również mycie rąk, ponieważ odkażanie i dezynfekcja są niezbędne w zapobieganiu chorobom i zakażeniom. Używanie osobistego wyposażenia ochronnego jest ważną strategią minimalizacji ryzyka związanego z narażeniem się na kontakt z krwią i płynami ustrojowymi. Weź pod uwagę maskę kieszonkową jako część osobistego wyposażenia ochronnego, ponieważ zapewnia ona bezpieczeństwo podczas oddychania ratunkowego. Pamiętaj, aby wyrzucić cały sprzęt, który miał kontakt z płynami ustrojowymi na wypadek zagrożenia biologicznego.