Powiększenie śledziony – przyczyny, objawy, choroby

Powiększenie śledziony, znane również jako splenomegalia, może mieć różne przyczyny. Co może oznaczać? Jakie są jej objawy? Z jakimi chorobami bywa związana? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdują się w tym artykule przygotowanym przez ekspertów Fundacji Saventic.

Splenomegalia – czy łatwo ustalić jej przyczyny?

Wystąpienie splenomegalii być zarówno konsekwencją chorób samej śledziony, jak i towarzyszyć schorzeniom dotykającym inne narządy. Z tego powodu można ją nazywać nieswoistym (niespecyficznym) objawem, który często wymaga poszerzenia diagnostyki, w celu ustalenia przyczyn takiego stanu. Więcej o splenomegalii możemy przeczytać na stronie Fundacji Saventic (https://www.fundacjasaventic.pl/baza-wiedzy/splenomegalia-powiekszona-sledziona/)

Objawy powiększenia śledziony

Są takie objawy, których zauważenie u siebie może być efektem splenomegalii. Zalicza się do nich: możliwość wyczucia palcami narządu poniżej żeber po lewej stronie (im bardziej powiększona śledziona, tym jest ono wyraźniejsza i łatwiej wyczuwalna), pełność w jamie brzusznej, występowanie nudności, bólu brzucha czy takiego bólu, który promieniuje od pleców do jamy brzusznej. Niektóre osoby zauważają u siebie także ucisk w okolicy żeber, pojawiający się podczas schylania czy siadania.

Powiększona śledziona zauważalna jest także w badaniu USG i zdarza się, że to właśnie podczas wykonywania badania ultrasonograficznego jamy brzusznej, u pacjenta zauważa się nieprawidłowości w wielkości tego narządu.

Z jakimi chorobami wiąże się splenomegalia?

Splenomegalia może pojawiać się w przebiegu:

  • chorób zakaźnych (m.in. zakażenia wirusem splenomegalii czy wirusowego zakażenia wątroby typu A),
  • nadciśnienia wrotnego,
  • chorób nowotworowych,
  • chorób metabolicznych,
  • chorób spichrzeniowych,
  • ostrych białaczek,
  • zespołów mieloprofilacyjnych,
  • anemii hemolitycznych,
  • chorób reumatologicznych,
  • chorób rzadkich o różnej etiologii.

Jak doskonale widać, powiększenie śledziony towarzyszy wielu schorzeniom i problemom zdrowotnym. Z tego powodu zawsze należy zachować czujność, aby nie zignorować objawu potencjalnie poważnej choroby.

Często u źródła problemu leżą popularne choroby, których leczenie bardzo szybko pozwala przywrócić śledzionę do jej prawidłowych rozmiarów. Równie dobrze może być to także np. jeden z symptomów choroby rzadkiej, której diagnostyka zazwyczaj przysparza więcej problemów. Porady od specjalistów ws. Splenomegalii znajdziemy na stronie Fundacji Saventic. Szybka diagnoza problemu może okazać się kluczowa.