Profilaktyka zawału serca

Czynniki ryzyka chorób serca można podzielić na takie, na które człowiek miał wpływ oraz na takie na które nie mamy wpływu. Do czynników podlegających modyfikacji zaliczyć można nieodpowiednią dietę, brak ruchu, nadwagę. Jeśli chodzi o czynniki niepodlegające modyfikacji są to wiek powyżej 45 lat jeśli chodzi o mężczyzn oraz powyżej 55 lat jeśli chodzi o kobiety, występowania chorób serca w rodzinie oraz występująca już choroba niedokrwienna serca. Aby zapobiec chorobom serca powinniśmy włączyć do naszego życia profilaktykę.

Profilaktyka zawału serca może być wtórna oraz pierwotna. Pierwotna profilaktyka pozwala zapobiec wystąpieniu zawału serca. Aby ją wdrożyć powinniśmy zmienić dietę na zdrowszą, wprowadzić codzienną aktywność fizyczną oraz zaprzestać używania używek. Wtórna profilaktyka ma na celu nie dopuścić do kolejnego zawału serca. Obok podstaw w postaci zmiany nawyków żywieniowych i zwiększonego ruchu należy wprowadzić również prawidłowe leczenie występujących zaburzeń takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia, choroba niedokrwienna serca. Stały kontakt z lekarzem to podstawa profilaktyki zawału serca.