Psychodeliki w psychoterapii

Czym są psychodeliki i jaki mają wpływ na psychikę?

Psychodeliki to grupa substancji psychoaktywnych, wywołujących zmiany w percepcji, w sposobie myślenia i odczuwania. Doświadczenie psychodeliczne ukazuje nasze wnętrze; przypomina marzenia senne, stany hipnotyczne, stany które można uzyskać medytując. Mają one działać na receptory serotoniny, która jest neuroprzekaźnikiem regulującym percepcję, funkcje poznawcze mózgu, nastrój, zachowanie oraz pamięć.

Wyróżniamy psychodeliki klasyczne, do których należą: psylocybina, meskalina, LSD, dimetylotryptamina. A także empatogeny: MDMA, który jest ważnym psychodelikiem w kontekście psychoterapii. Również, dysocjanty i delirianty, które również są stosowane w terapii, ale mają odmienne działanie niż klasyczne psychodeliki.

Klasyczne psychodeliki dezaktywują okresowo sieć standardowej aktywności, która organizuje nasze ego. Kiedy jest ona aktywna to znajdujemy się w normalnym stanie świadomości, jej dezaktywacja doprowadza do stanu entropii, który jest stanem podwyższonej komunikacji pomiędzy strukturami w mózgu które na co dzień nie komunikują się ze sobą, a pod wpływem psychodelików zaczynają się ze sobą komunikować.

Empathogen MDMA, oddziałuje na ciało migdałowate, które pobudzane jest kiedy odczuwamy lęk, co ma ogromne znaczenie w kontekście psychoterapii, ponieważ kiedy znajdujemy się w stanie lęku i strachu, działają silniej mechanizmy obronne. Substancja MDMA obniża aktywność ciała migdałowatego, przez co obniża poczucie lęku. Podczas stosowania tej substancji wydzielają się hormony, które są związane z poczuciem więzi i przynależności do grupy, co daje dodatkowo poczucie bezpieczeństwa.

Psychodeliki w psychoterapii. W jakich przypadkach stosowana terapia psychodeliczna?

Terapia psychodelikami jest stosowana od wielu lat, a obecnie pojawia się na nowo zainteresowanie nimi w psychoterapii i leczeniu między innymi depresji szczególnie depresji lekoopornej, a także tej która jest odporna na działania terapeutyczne, PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne.

Wprowadzenie psychodelików do psychoterapii to efekt nie radzenia sobie z leczeniem tradycyjnym wymienionych powyżej dolegliwości, szczególnie kiedy trauma którą pacjenci przeżyli jest ogromna w skutkach przez co ich psychika nie funkcjonuje właściwie. Mogą to być przykładowo osoby, które doświadczyły gwałtu, brały udział w wojnie lub ją przeżyły, z powodu śmierci dziecka czy bliskich oraz innych tego typu tragicznych wydarzeń w życiu. Chodzi o to, że psychodeliki poprzez swoje działanie mają na celu złagodzić cierpienie człowieka, które odbywa się w jego psychice, poprzez powracające wspomnienia, wyobrażenia i myśli na temat przeżytych wydarzeń, poprzez wyciszenie ich oraz zmniejszenie odczuwania w umyśle i ciele.