Rytmy biologiczne

Biorytm, czyli rytm biologiczny jest to powszechnie występujące nasilanie się oraz zmniejszanie procesów życiowych, które zachodzą w organizmach pod wpływem działania środowiska naturalnego. Może być związane z temperaturą lub na przykład zjawiskami astronomicznymi: następstwa dnia i nocy, następstwa pór roku lub wpływ fazy księżyca. Nasz zegar biologiczny reguluje zmiany zachodzące w środowisku ze zmianami w naszym organizmie. Wyróżniamy różnego typu rytmy biologiczne.

Może to być rytm dobowy, który przebiega w cyklach, które trwają dobę. Rytm może być również sezonowy: rytm miesięczny (na przykład związany z cyklem miesiączkowym) lub rytm roczny (na przykład zmiana wzrostu, czy też hibernacja u zwierząt). Każda funkcja wewnątrz naszego organizmu podlega cyklicznym zmianom co powoduje, że łatwiej jest nam planować oraz zrozumieć nasz organizm i fizjologię. Chronobiologia jest to dziedzina nauki, która zajmuje się rytmami procesów biologicznych. Nauka ta zajmuje się zarówno roślinami, zwierzętami jak i rytmem biologicznym u człowieka. Pozwala opisać wiele zjawisk, które występują w przyrodzie.