Tłumaczenia medyczne – przysięgłe czy zwykłe?

W środowisku tłumaczy zwykło się słyszeć dowcip-zagadkę: “kto to jest tłumacz przysięgły?” odpowiedź brzmi: “to taki, który przysięga, że nie wie, co tłumaczy”. Rzeczywistość jest zgoła inna. Tłumacze przysięgli są specjalistami w zakresie dwóch języków (lub więcej), muszą zdać stosowne egzaminy i odpowiadają prawnie za zgodność oryginału z tekstem tłumaczonym.

Idzie tłumacz do lekarza

Nie każde biuro tłumaczeń oferujące przekład wytycznych lekarskich zatrudnia tłumacza przysięgłego. Nie jest to wymóg prawny, ponieważ nie wszystkie teksty związane z medycyną muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Jednak niektóre wymagają stosownej pieczęci. W przypadku medycyny będą to przede wszystkim: dokumentacja medyczna i zwolnienia lekarskie. Tłumacz przysięgły odpowiada prawnie za zgodność tłumaczenia z oryginałem jeśli jest pod nim podpisany. Nie oznacza to jednak, że tłumacz przysięgły musi być autorem samego tłumaczenia. Czasami zdarza się, że przekładu dokonuje ktoś inny, a następnie osoba mająca stosowne uprawnienia sprawdza, czy wszystko jest wykonane poprawnie, a następnie potwierdza je pieczątką i podpisem. Od tej pory, jeśli znajdzie się tam błąd kosztujący kogoś utratę zdrowia lub życia, będzie musiała odpowiadać przed sądem.

tłumaczenia medyczne 123tlumacz

Czy tłumacz musi być lekarzem

Właśnie dlatego ważne są specjalizacje. W idealnym świecie osoba po studiach medycznych znająca biegle dwa języki obce zostaje tłumaczem przysięgłym. Jeśli chodzi o tłumaczenia medyczne zwraca się uwagę na precyzję i stosowanie odpowiednich terminów odnoszących się do wskazanych w dokumentacji schorzeń. Praktyka mówi jednak coś innego i nieczęsto taka sytuacja ma miejsce. Jednak wielu tłumaczy ma wśród znajomych lekarzy lub po prostu podejmuje współpracę z kimś, kto ukończył studia medyczne, by w razie konieczności mógł się skonsultować i rozwiać swoje wątpliwości. Lekarze często zerkają na tłumaczenia i stwierdzają, czy dany tekst jest zrozumiały. Technicznie rzecz biorąc nie mają zastrzeżeń, co do treści, ale widać, że dany tekst nie jest pisany przez lekarza, a był tłumaczony, zauważalne jest to choćby w sposobie formułowania zdań i układu tekstu. Wynika to także ze sposobu zapisu i stosowanych przez lekarzy skrótów, które nie są znane w środowisku tłumaczy.

Tłumaczenia zdalne

Wiele osób zastanawia się także nad zdalnym zleceniem wykonania przekładu. Tu jednak pojawia się pytanie, czy tłumacz tekstów medycznych online wykona swoją pracę wystarczająco dobrze. W zaufanych biurach tłumaczeniowych nie ma możliwości, by zlecenie zostało wykonane niestarannie. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że tłumaczenie tekstów medycznych jest czymś wyjątkowo ważnym i nie można sobie pozwolić na błędy. W przypadku dokumentacji medycznej warto zadbać o to, by dany tekst trafił prosto w ręce tłumacza przysięgłego, ponieważ wchodzi tu w grę bezpieczeństwo i zachowanie tajemnicy lekarskiej, do której tłumacz przysięgły jest zobowiązany na równi z lekarzem. Nie oznacza to jednak, że taki dokument nie może zostać przesłany drogą mailową. Osoba wykonująca tłumaczenia medyczne i tak pracuje przy komputerze, a wielu tłumaczy przysięgłych posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, dzięki czemu nie ma problemu z prawnym poświadczeniem dokumentu.