Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny w czasie pandemii

Kiedy koronawirus po raz pierwszy uderzył w cały świat, wielu ludzi z przerażeniem śledziło wiadomości, gromadziło zapasy niemal wszystkiego i panicznie wręcz wykupowało żele do dezynfekcji rąk oraz maseczki ochronne. Ale COVID-19 to nie tylko zapasy ryżu czy papieru toaletowego. To przede wszystkim wyzwanie dotyczące służby zdrowia.

Zakłócenia łańcucha dostaw

Z całą pewnością nie jedna hurtownia sprzętu medycznego borykała się z licznymi brakami. Problemy w łańcuchach dostaw są powszechne, a wydajność wiąże się z wieloma trudnościami z dopasowaniem do popytu na produkty. Pandemia dotknęła wszystkie łańcuchy dostaw, bez wyjątku. Skala niedoborów kluczowych produktów była ogromna – leków, półprzewodników do komputerów i urządzeń elektronicznych, drewna i odzieży. Wszystkiego. Praktyki, które przez dziesięciolecia były postrzegane jako rozsądne, takie jak unikanie gromadzenia towarów w magazynie nie są skuteczne w obecnym klimacie. W połączeniu z rozległą globalizacją, dłuższe łańcuchy dostaw obejmujące wiele stron i krajów są obarczone wielkim ryzykiem. Dotyczy to nie tylko pandemii. Wystarczyło utknięcie tankowca Ever Given na zaledwie sześć dni w Kanale Sueskim, żeby sparaliżować ruch i opóźnienie ponad 400 statków.

Jak sobie radzić w czasie kryzysu?

Dostęp do środków ochrony osobistej, respiratorów, tlenu i innego sprzętu, takiego jak czujniki tlenowe Spo2 potrzebnego personelowi pierwszego kontaktu dla pacjentów spowodował ogromne problemy na całym świecie. Niektóre firmy zareagowały na pilną potrzebę braków produktów. Przedsiębiorstwa, które nigdy nie produkowały produktów medycznych lub opieki zdrowotnej, przeprojektowały w tym celu swoje procesy produkcyjne. Doskonałym przykładem jest połączenie sił firm sektora lotniczego, motoryzacyjnego i medycznego produkujących wentylatory medyczne.

Wybiegając w przyszłość, w łańcuchach dostaw należy się skoncentrować na kluczowych obszarach, aby zapewnić większą stabilność i dostęp do najważniejszych dostaw. Nie można dopuścić do tego, że brakujący kabel ekg pozbawi jakiegoś pacjenta możliwości wykonania badania. Pandemia wpłynęła na wszystkie aspekty społeczeństwa. Aby stawić czoła przyszłym pandemiom i zakłóceniom łańcucha dostaw na dużą skalę, trzeba wykazać się odpornością i sprawnym działaniem. Zależy to w dużej mierze od ulepszeń w produkcji, inteligencji badawczej, edukacji, infrastrukturze systemowej i technologiach. Opiera się to również na wyciąganiu wniosków z poprzednich pandemii i epidemii, aby zwiększyć gotowość do reagowania kryzysowego.